Ders Sunumları

Tarih Konu  1. Hafta Ergonomi-01.02.2023 2. Hafta Motor Yat Tasarımı ve Uygulaması 3. Hafta Tekne Tasarımının Ergonomisi / Kompozit Tekneler 4. Hafta Katamaran Tekneler 5. Hafta Hava Yastıklı Tekneler 6. Hafta Kayıcı Tekneler 7. Hafta Yelkenli Tekneler 8. Hafta Ahşap Devamı…

Orta Kesit Planı

a) Orta kesitte görülen bütün elemanların boyutları ve niteliği yazılmalıdır. Saçlarda, gemi nihayetlerindeki boyutlarda, kalınlık farkları da belirtilmelidir. b) Armuzlar ve saç sıraları belirtilmeli ve saçlar, omurga ya da merkez hattından sonra olmak üzere A, B, C, …. şeklinde harflerle Devamı…

Perdeler

a) Her perde ayrı ayrı çizilmeli ve perdelerin bulunduğu posta numaraları/tank ayrıntıları yazılmalıdır. b) Saç taksimatı belirtilmelidir. c) Üzerindeki takviye elemanlarının boyutları yazılmalıdır.

Dış Kaplama:

a) Perde ve postalar, armuz ve sokralar belirtilmelidir. b) Saçlar, A1, A2, …. B1, B2, ….. gibi sıra işaretleri ve numaraları ile tanımlanmalıdır. Sacların en, boy ve kalınlıkları yazılmalıdır. c) Konstrüksiyon veya yük nedeniyle özellik arz eden kısımların büyütülmüş işçilik Devamı…

Boyuna Kesit ve Güverteler Planı

Boyuna kesit planı çizerken GMO (Gemi Mühendisleri Odası) yönetmeliğine göre dikkat edilecek hususlar şunlardır: a) Boyuna kesitte görülen elemanların boyutları verilmelidir. b) Postalar numaralanmalı ve posta aralıkları belirtilmelidir. c) Orta kesit ile tam olarak uyumlu olmalıdır. d) Geminin genel boyutları Devamı…