Visual Studio Code Python Yorum Satırı Kısayolları

Visual Studio Code’da çoklu yorum satırı eklemek için 2 yöntem mevcuttur. yöntem “””…””” örneğindeki gibi yorum yazısı seçilir ve üç tane tırnak atılır. yöntem ise yazı seçilir ve Ctrl+K + Ctrl+C tuşlarına sırasıyla basılır ve bu kısayollar her satırın başına # işareti ekler. Yorum satırlarını toplu olarak kaldırmak içinse Ctrl+K Devamı…