Genel Yerleştirme Planı

a) Loa, Lbp, Lwl, B, D, d, DWT, Makina Tipi, KW ve geminin özelliklerine göre diğer ana ölçüleri yazılmalıdır. b) Kapasite ile ilgili olarak, yolcu sayısı, yük donanımları kapasitesi, personel sayısı yazılmalıdır. c) Güverteler, perdeler aynı hizaya gelmek üzer alt alta çizilmelidir. Alt güverteden üst güverteye kadar aşağıdan yukarıya tertiplenmelidir. Devamı…

önce , alikangal tarafından

Endaze( form) planı:

a) En kesitleri ve su hattı eğrileriyle en az 2 batok ve 1 diyagonal eğrisi bulunmalıdır. b) Paralel gövde bulunmayan gemilerde, en kesit eğrileri, profil resmi üzerine çizilmeyecek; üstte ya da yanda ayrı olarak çizilecektir. c) Su hattı, en kesit, batok ve diyagonal numaraları ile güverte numara ve isimleri, eğriler Devamı…

önce , alikangal tarafından

Boyuna Kesit ve Güverteler Planı

Boyuna kesit planı çizerken GMO (Gemi Mühendisleri Odası) yönetmeliğine göre dikkat edilecek hususlar şunlardır: a) Boyuna kesitte görülen elemanların boyutları verilmelidir. b) Postalar numaralanmalı ve posta aralıkları belirtilmelidir. c) Orta kesit ile tam olarak uyumlu olmalıdır. d) Geminin genel boyutları yazılmalıdır. e)Güvertelerde, güverte sacı ile temasta bulunan bütün enine ve Devamı…

önce , alikangal tarafından

Dış Kaplama:

a) Perde ve postalar, armuz ve sokralar belirtilmelidir. b) Saçlar, A1, A2, …. B1, B2, ….. gibi sıra işaretleri ve numaraları ile tanımlanmalıdır. Sacların en, boy ve kalınlıkları yazılmalıdır. c) Konstrüksiyon veya yük nedeniyle özellik arz eden kısımların büyütülmüş işçilik resimleri, ayrıca kesitlerle tanımlanmalıdır. d) Yalpa omurgası, yumru baş, dümen Devamı…

önce , alikangal tarafından

Perdeler

a) Her perde ayrı ayrı çizilmeli ve perdelerin bulunduğu posta numaraları/tank ayrıntıları yazılmalıdır. b) Saç taksimatı belirtilmelidir. c) Üzerindeki takviye elemanlarının boyutları yazılmalıdır.

önce , alikangal tarafından