Gemi Meslek Resmi

Genel Yerleştirme Planı Endaze Planı Hazırlanması Boyuna Kesit ve Güverteler Planı Hazırlanması Orta Kesit Planı Hazırlanması Perdeler Planı Hazırlanması Dış Kaplama Planı Hazırlanması Tank Planı Hazırlanması Yangın Emniyet Planı Hazırlanması

Orta Kesit Planı

a) Orta kesitte görülen bütün elemanların boyutları ve niteliği yazılmalıdır. Saçlarda, gemi nihayetlerindeki boyutlarda, kalınlık farkları da belirtilmelidir. b) Armuzlar ve saç sıraları belirtilmeli ve saçlar, omurga ya da merkez hattından sonra olmak üzere A, B, C, …. şeklinde harflerle tanımlanmalıdır. c) Birleşim yerleri ve birleştirme metodu, kaynak, perçin, vb, işaretlenmelidir. d) Loa, Lbp, Lwl, … Devamını oku…

Perdeler

a) Her perde ayrı ayrı çizilmeli ve perdelerin bulunduğu posta numaraları/tank ayrıntıları yazılmalıdır. b) Saç taksimatı belirtilmelidir. c) Üzerindeki takviye elemanlarının boyutları yazılmalıdır.

Dış Kaplama:

a) Perde ve postalar, armuz ve sokralar belirtilmelidir. b) Saçlar, A1, A2, …. B1, B2, ….. gibi sıra işaretleri ve numaraları ile tanımlanmalıdır. Sacların en, boy ve kalınlıkları yazılmalıdır. c) Konstrüksiyon veya yük nedeniyle özellik arz eden kısımların büyütülmüş işçilik resimleri, ayrıca kesitlerle tanımlanmalıdır. d) Yalpa omurgası, yumru baş, dümen boynuzu, deniz alıcıları mevcutsa, yeri … Devamını oku…