a) En kesitleri ve su hattı eğrileriyle en az 2 batok ve 1 diyagonal eğrisi bulunmalıdır.
b) Paralel gövde bulunmayan gemilerde, en kesit eğrileri, profil resmi üzerine çizilmeyecek; üstte ya da yanda ayrı olarak çizilecektir.
c) Su hattı, en kesit, batok ve diyagonal numaraları ile güverte numara ve isimleri, eğriler üzerinde uygun yerlere yazılmalıdır.
d) Ofset cetveli bir tablo halinde resmin uygun bir yerinde veya ayrı olarak verilmiş olmalıdır.
e) Ölçek, plandaki tam gemi boyu en az 80 cm. (30 m. den küçük teknelerde en az 45 cm.) olacak şekilde seçilmelidir
f) Geminin baş ve kıç profilinin çizimi ile ilgili ölçüler verilmelidir.
g) Yüklü su hattı her görünüşte de belirtilmelidir.
h) Loa, Lbp, Lwl, B, H, d, güverte yükseklikleri, yüklü su hattındaki CB, CM, CP, CLWL narinlik katsayıları ve deplasman değerleri, orta kesit sehim miktarı, baş ve kıç şiyer kalkıntıları, sintine kalkımı ve en kesit, su hattı, batok arası mesafeleri yazılmalıdır.