a) Loa, Lbp, Lwl, B, D, d, DWT, Makina Tipi, KW ve geminin özelliklerine göre diğer ana ölçüleri yazılmalıdır.
b) Kapasite ile ilgili olarak, yolcu sayısı, yük donanımları kapasitesi, personel sayısı yazılmalıdır.
c) Güverteler, perdeler aynı hizaya gelmek üzer alt alta çizilmelidir. Alt güverteden üst güverteye kadar aşağıdan yukarıya tertiplenmelidir. Profil ve üstten görünüşlerde postaların yerleri ve numaraları yazılmalıdır. Baca güvertesi veya köprü üstü, resim yerleştirmesi nedeniyle aynı hizada olmayabilir. Geminin özelliği sebebiyle birden fazla paftada güverte resmi çizilebilir. Yandan görünüş ve güvertelerde bulunan elemanlar, aynı hizada ve muntazam çizilmiş olmalıdır. Küçük gezi teknelerinde en az 500 mm genişlikte düzenlenmiş yolcu yerleşim yerleri ve sayıları gösterilmelidir.
d) Güverte isim ve numaraları, yandan ve üstten görünüşte yazılmalıdır.
e) Profil resimlerinde teknenin bordasından bakılınca görülen hatlar dolu, iç bölümlemeyi gösteren hatlar (güverte, perde, döşek, çift-dip, kasara, makina, şaft v.b.) kesik çizgilerle gösterilmelidir.
f) Bölmeler, mahaller, tanklar ve kamaralar, kullanma maksatlarına göre isimlendirilmelidir.
g) Bütün mahaller geminin şartnamesine göre yerleştirilmiş olmalıdır (kapılar, lumbuzlar, merdivenler, punteller, bumbalar, mataforalar, kedi köprüsü v.b.)
h) Can filikası, servis botu, can salı v.b. teçhizatın tipi, istiab haddi yazılmalıdır.
ı) Yüklü su hattı, profil resimlerinde tam yerinde belirtilmelidir. Mastori kesit yeri, profil ve güverte resimleri üzerinde belirtilmelidir.
j) Direkler, bumbalar ve donanımları gösterilmiş olmalıdır.
k) Ölçek, plandaki tam gemi boyu 40m den küçük gemilerde en az 45cm., gemi tam boyu 40m. ve daha büyük olanlarda en az 70cm olacak şekilde seçilmelidir.