a) Orta kesitte görülen bütün elemanların boyutları ve niteliği yazılmalıdır. Saçlarda, gemi nihayetlerindeki boyutlarda, kalınlık farkları da belirtilmelidir.
b) Armuzlar ve saç sıraları belirtilmeli ve saçlar, omurga ya da merkez hattından sonra olmak üzere A, B, C, …. şeklinde harflerle tanımlanmalıdır.
c) Birleşim yerleri ve birleştirme metodu, kaynak, perçin, vb, işaretlenmelidir.
d) Loa, Lbp, Lwl, B, D, d, DWT, esas alınan Klas kuralı ve hesap tarzına göre teçhizat numarası ve listesi yazılmalıdır.
e) Posta arası uzunluğu yazılmalıdır.
f) Konstrüksiyon ve yük nedeniyle özellik arz eden bölümler, ayrı kesitlerde gösterilmelidir (örneğin makina dairesi, baş taraf ve sürekliliğin bozulduğu diğer postalar).
g) Demirleme ve bağlama teçhizatına ait bilgiler verilmelidir.
h) Boyuna mukavemette değerlendirilen, orta kesit mukavemet modülü hesabı verilecektir.