a) Her perde ayrı ayrı çizilmeli ve perdelerin bulunduğu posta numaraları/tank ayrıntıları yazılmalıdır.
b) Saç taksimatı belirtilmelidir.
c) Üzerindeki takviye elemanlarının boyutları yazılmalıdır.