Görev analizinin temelini gemi sahibi istekleri ve kısıtlamaların belirlenmesinden sonra
yapılacak bir tekno-ekonomik analiz ve bu analizin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi oluşturur.
Buı kapsamda ticaret gemisi dizaynında düşünülmesi gereken unsurlar, en basit bir anlayış içersinde, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
A – Ekonomik Unsurlar
• Filo yapısı ve dizaynı düşünülen gemi sayısı.
• Düşünülen ticari rota ve rotalar (tonaj ve servis hızı).
• Düşünülen çalışma ve yük profili (sıa, belirleyici yük tanımı, servis hızı).
• Yük özellikleri ve kapasite tanımları (birden fazla yük dahil).
• Yükleme-boşaltma ve diğer kargo sistemleri alternatif ve seçim kurallarının tanımı.
• Gemi sevk sistemi alternatiflerinin ve seçim kurallarının tanımı.
• Gemide uygulanması düşünülen otomasyon seviyesi ve personel politikası (mürettebat
sayısı).
• Ana gaye dışı kullanım olasılığı.
• Yatırım veya ilk maliyet sınırlamaları.
• Tahmin edilen navlun oranları ve navlun dalgalanmaları.
• Finansman paketi şartları (faiz, ödemesiz süre, toplam ödeme süresi, komisyonlar).
B – Sınırlamalar
• Kullanılacak liman, rıhtım ve kanalların gerektirdiği boy, genişlik, su çekimi, hava draftı
gibi boyut sınırlamaları.
• Liman yükleme-boşaltma tesislerinin kapasite, hız ve yükseklikleri.
• Havuzlama tesisleri dolayısıyle sınırlamalar.
• Çalışılan limanlardaki gel-git özellikleri.
• Gemiden istenen denizcilik özellikleri ve çalışılacak denizler.
• Uygulanacak klas kuruluşu kuralları.
• Bağlı bulunacağı liman ve bayrak devleti talepleri.
• Uluslararası kural, konvansiyon ve kaideler.
– Tonaj ve fribord kuralları.
– Stabilite standartları
– Yaralı stabilite ve bölmeleme gereksinimleri .
– Titrreşim ve gürültü sınırları
– Deniz kirlenmesini önleme kuralları
– Tehlikeli ve patlayıcı yük taşıma ile ilgili sınırlamalar.
– Denizde haberleşme ile ilgili tüzükler.
– Mürettebat ve yolcu yaşam mahalleri ile ilgili kurallar.

vs. bu veya daha kapsamlı bir listedeki unsurlar kavram dizaynı (=concept design) denilen bir yaklaşım içerisinde parametrik bir modelleme yöntemiyle sistematik bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Kategoriler: Yat Tasarımı