Eski sınavlar

Yat Tasarımı Final 2021-2022

Kategoriler: Yat Tasarımı

1 yorum

Furkan AKSOY Muhittin Yıldırım · 1 Nisan 2019 19:06 tarihinde

Soru 1= Reçine ve elyaf çeşitleri nelerdir?
Cevap 1
Reçine çeşitleri
 Polyester reçine
 Vinylester reçine
 Epoksi reçine (kalıp reçinesi)
Elyaf çeşitleri
Cam
Karbon
Aramid
Soru 2= Epoksi Kalıp Reçinesi avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Cevap 2
Avantajları:
 Kopma mukavemetleri yüksektir.
 Elyaf yapılarda yüksek bağ mukavemeti sağlar.
 Yüksek aşınma direncine sahiptir.
 Uçucu değildirler ve kimyasal dirençleri yüksektir.
 Düşük ve yüksek sıcaklarda sertleşebilme özelliğine sahiptir.
Dezavantajları:
 Polyesterle karıştırıldığında pahalıdır.
 Polyestere oranla yüksek viskoziteye daha az uygundur.
 Epoksiler avantajlarının çokluğu ve tüm elyaf malzemelerde kullanılabilme
nedeniyle uçak yapısında da yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
 Genellikle karbon elyaflarla birlikte kullanılır.
Soru 3= ……………… Koyu mor-patlıcan renginde bir sıvıdır
Cevap 3
Kobalt
Soru 4= Kalıp Malzemeleri Nelerdir?
Cevap 4=
İyi bir yüzeye sahip model
Vaks
Kalıbın iç yüzünü oluşturacak olan kalıp jelkotu
Epoksi reçine
Reaksiyonu ayarlayıcı mekp ve kobalt
Elyaf
Soru 5= Aramid Elyaf Özellikleri
Cevap 5 =
Aramid elyafın önemli özellikleri Ģunlardır:
 Genellikle rengi sarıdır.
 Düşük yoğunlukludur.
 Yüksek dayanıklılık
 Yüksek darbe dayanımı
 Yüksek aşınma dayanımı
 Yüksek yorulma dayanımı
 Yüksek kimyasal dayanımı
 Kevlar elyaflı kompozitler cam elyaflı kompozitlere göre %35 daha hafiftir.
 E Cam türü elyaflara yakın basınç dayanıklılığı
Soru 6 İnfüzyon yöntemini anlatarak, avantajlarını anlatınız?
Cevap 6 İnfüzyon Uygulaması
 Kalıp hazırlığı yapılır, elyaf kullanılacak ise elyaf, köpük kullanılacak ise
köpükler hazırlanır.
 Reçine ve vakum hatları, kalıbın çevresine göre reçine hatları ve vakum hatları
ayarlanır, infüzyon macunu kalıbın etrafını çevreleyecek Ģekilde yapıĢtırılır ve
vakum tankları hatlara bağlanır.
 Torbalama: Vakum torbası kalıp üzerine yeterli derecede baskı yapabilmesi için
kalıba göre kesilir, özellikle derin kalıplarda elyaf yüzeyine tam olarak basması
gerektiğinden derinlik hesaba katılarak kesilmelidir. Kesildikten sonra infüzyon
macunu ile kalıp etrafına sızdırmaz şekilde yapıştırılır.
 Vakumlama: İnfüzyon düzeneğine vakum göstergesi bağlanır ve vakum
pompası açılır. Vakum torbasında kaçak olup olmadığı vakum göstergesi ve
kaçak dedektörü ile kontrol edilir.
 İnfüzyon Hazırlığı: Reçine geçişini sağlayacak portlar düzenek üzerine
bağlanır. Gerekli reçine miktarı hazırlanır, bu miktar hazırlanırken hortum
içinde kalacak reçine de hesap edilmelidir. Reçineye gerekli katkı maddeleri
eklenir ve karıştırılır.
 İnfüzyon: Hortumlar portlara takılarak reçine akışına başlanır, işlem esnasında
gerekirse vakum tankları boşaltılır ve vakum geycinde vakum değerini
ayarlayıp reçinenin vakumla düzenekte baskı halinde kalması sağlanır.

Avantajları şu şekilde sayabiliriz;
Düşük reçine / elyaf karışım oranı, El yatırması yöntemindeki %70 reçine %30 elyaf kullanım oranı,
infüzyon yönteminde tam tersine dönüp, %70 elyaf %30 reçine kullanım oranını
vermektedir. Bu da malzeme yapısının daha sağlam olmasına ve malzemenin daha uzun
ömürlü kullanımına olanak sağlar. Tutarlı reçine kullanımı, infüzyon yönteminde harcanan
reçine miktarı, aynı şartlar altında üretilen her üründe için aynıdır. El yatırmasında olduğu
gibi kişilere bağlı farklı malzeme tüketimi olmamaktadır. Homojen ürün eldesi, infüzyonla
ürün eldesinde reçinenin elyaf yüzeyine dağılımı ve emilimi aynı miktarda olduğundan
reçine birikmeleri veya elyaf katlanmaları meydana gelmez bu da malzemenin yapısında ve
görüntüsünde homojenlik sağlar. Temiz imalat, Vakum naylonuyla üzeri kapatılmış olan
elyaf katlarına reçine ilavesi naylonun altından boru yardımı ile yapıldığından, ürün
yüzeyine ve çevreye reçine bulaşması gerçekleşmez, reçinenin ve tepkime sonucunda ürün
yüzeyinde oluşan gazların da etrafa yayılması engellenir.

Yorumlar kapatıldı.