Yat Tasarımı Çıkmış Sorular

“Yat Tasarımı Çıkmış Sorular” üzerine bir yorum

 1. Soru 1= Reçine ve elyaf çeşitleri nelerdir?
  Cevap 1
  Reçine çeşitleri
   Polyester reçine
   Vinylester reçine
   Epoksi reçine (kalıp reçinesi)
  Elyaf çeşitleri
  Cam
  Karbon
  Aramid
  Soru 2= Epoksi Kalıp Reçinesi avantaj ve dezavantajları nelerdir?
  Cevap 2
  Avantajları:
   Kopma mukavemetleri yüksektir.
   Elyaf yapılarda yüksek bağ mukavemeti sağlar.
   Yüksek aşınma direncine sahiptir.
   Uçucu değildirler ve kimyasal dirençleri yüksektir.
   Düşük ve yüksek sıcaklarda sertleşebilme özelliğine sahiptir.
  Dezavantajları:
   Polyesterle karıştırıldığında pahalıdır.
   Polyestere oranla yüksek viskoziteye daha az uygundur.
   Epoksiler avantajlarının çokluğu ve tüm elyaf malzemelerde kullanılabilme
  nedeniyle uçak yapısında da yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
   Genellikle karbon elyaflarla birlikte kullanılır.
  Soru 3= ……………… Koyu mor-patlıcan renginde bir sıvıdır
  Cevap 3
  Kobalt
  Soru 4= Kalıp Malzemeleri Nelerdir?
  Cevap 4=
  İyi bir yüzeye sahip model
  Vaks
  Kalıbın iç yüzünü oluşturacak olan kalıp jelkotu
  Epoksi reçine
  Reaksiyonu ayarlayıcı mekp ve kobalt
  Elyaf
  Soru 5= Aramid Elyaf Özellikleri
  Cevap 5 =
  Aramid elyafın önemli özellikleri Ģunlardır:
   Genellikle rengi sarıdır.
   Düşük yoğunlukludur.
   Yüksek dayanıklılık
   Yüksek darbe dayanımı
   Yüksek aşınma dayanımı
   Yüksek yorulma dayanımı
   Yüksek kimyasal dayanımı
   Kevlar elyaflı kompozitler cam elyaflı kompozitlere göre %35 daha hafiftir.
   E Cam türü elyaflara yakın basınç dayanıklılığı
  Soru 6 İnfüzyon yöntemini anlatarak, avantajlarını anlatınız?
  Cevap 6 İnfüzyon Uygulaması
   Kalıp hazırlığı yapılır, elyaf kullanılacak ise elyaf, köpük kullanılacak ise
  köpükler hazırlanır.
   Reçine ve vakum hatları, kalıbın çevresine göre reçine hatları ve vakum hatları
  ayarlanır, infüzyon macunu kalıbın etrafını çevreleyecek Ģekilde yapıĢtırılır ve
  vakum tankları hatlara bağlanır.
   Torbalama: Vakum torbası kalıp üzerine yeterli derecede baskı yapabilmesi için
  kalıba göre kesilir, özellikle derin kalıplarda elyaf yüzeyine tam olarak basması
  gerektiğinden derinlik hesaba katılarak kesilmelidir. Kesildikten sonra infüzyon
  macunu ile kalıp etrafına sızdırmaz şekilde yapıştırılır.
   Vakumlama: İnfüzyon düzeneğine vakum göstergesi bağlanır ve vakum
  pompası açılır. Vakum torbasında kaçak olup olmadığı vakum göstergesi ve
  kaçak dedektörü ile kontrol edilir.
   İnfüzyon Hazırlığı: Reçine geçişini sağlayacak portlar düzenek üzerine
  bağlanır. Gerekli reçine miktarı hazırlanır, bu miktar hazırlanırken hortum
  içinde kalacak reçine de hesap edilmelidir. Reçineye gerekli katkı maddeleri
  eklenir ve karıştırılır.
   İnfüzyon: Hortumlar portlara takılarak reçine akışına başlanır, işlem esnasında
  gerekirse vakum tankları boşaltılır ve vakum geycinde vakum değerini
  ayarlayıp reçinenin vakumla düzenekte baskı halinde kalması sağlanır.

  Avantajları şu şekilde sayabiliriz;
  Düşük reçine / elyaf karışım oranı, El yatırması yöntemindeki %70 reçine %30 elyaf kullanım oranı,
  infüzyon yönteminde tam tersine dönüp, %70 elyaf %30 reçine kullanım oranını
  vermektedir. Bu da malzeme yapısının daha sağlam olmasına ve malzemenin daha uzun
  ömürlü kullanımına olanak sağlar. Tutarlı reçine kullanımı, infüzyon yönteminde harcanan
  reçine miktarı, aynı şartlar altında üretilen her üründe için aynıdır. El yatırmasında olduğu
  gibi kişilere bağlı farklı malzeme tüketimi olmamaktadır. Homojen ürün eldesi, infüzyonla
  ürün eldesinde reçinenin elyaf yüzeyine dağılımı ve emilimi aynı miktarda olduğundan
  reçine birikmeleri veya elyaf katlanmaları meydana gelmez bu da malzemenin yapısında ve
  görüntüsünde homojenlik sağlar. Temiz imalat, Vakum naylonuyla üzeri kapatılmış olan
  elyaf katlarına reçine ilavesi naylonun altından boru yardımı ile yapıldığından, ürün
  yüzeyine ve çevreye reçine bulaşması gerçekleşmez, reçinenin ve tepkime sonucunda ürün
  yüzeyinde oluşan gazların da etrafa yayılması engellenir.

  Cevapla

Yorum yapın