SORULAR

 1. Seri üretim yatların avantajları ve dezavantajları nelerdir?(10 puan)

Avantajları

 • Maliyetleri düşük
 • İlk teknelerde görülen hatalar diğerlerinde düzeltilebilir.
 • İşçiliği az,
 • Daha hızlı üretilir,
 • Kalite bellidir,

       Dezavantajları

 • Mevcut formun dışına çıkılmaz
 • Özel isteklerin dışına çıkılmaz
 • Özgün üretim kısıtlıdır.

2. Yat imalatında çelik malzemelerin avantajları / dezavantajları nelerdir? (10 puan)

Avantajları

 • Diğer malzemelere göre daha dayanıklıdır
 • Fiyatça uygundur
 • Bakımı kolaydır
 • Stabilitesi daha iyidir

Dezavantajları

 • Daha fazla yakıt harcar
 • Düşük süratlidir
 • İstediğin şekli vermek daha zordur

3. Kendir , farş tahtası,kaporta,iskandil borusu nedir? (10 puan)

Kendir: Lifli bir bitkiden elde edildiği için özellikle pamuk ve üstüpü de olduğu gibi bükülerek ve kendi ekseni etrafında döndürülmek suretiyle sicim veya ip hâline getirilerek kullanılmalıdır.

Farş tahtası: Teknelerin sintinelerine yerleştirilmiş döşeme tahtalarına farş tahtası denir. Gemi ambarlarının dibine, filikalarda eğrilerin (postaların) üzerine veya ahşap bir teknenin sintine üzerine yerleştirilen tahtalarına da farş tahtası denilmektedir. Ayrıca küçük teknelerde, kemereler üzerine konulmuş, çıkarılıp takılabilen tahtalara da farş tahtası denir. Büyük teknelerde ise farş tahtalarının bağlanması için yapılmış kemerelere de farş kemeresi adı verilir

Kaporta: Gemi veya tekne içindeki kapılara ve güverteden aşağı iniş ve çıkış merdivenlerinin üzerindeki kapalı yerlere denir.

İskandil borusu: Sintine, tank ya da başka yerlerde bulunan, biriken sıvıları ölçebilmek için güverteden bu yerlere yapılmış borular.

4. Kalafatlama nasıl yapılır? (10 puan)

 • Kalafatlamada kullanılacak pamuk, üstüpü, kendir, katran temin edilir.
 • Kalafatlama için seçilen gerecin katranla yoğrulması sağlanır. Belirli bir doygunluk noktası sağlanır.
 • Kalafatlama yapılacak armuz, öncelikle keskin ağızlı demirler yardımıyla açılır.
 • Kalafatlanacak armuz, kesinlikle iç taraftan patlatılmamalıdır.
 • Açılan armuzlar, bükme yöntemiyle elde edilmiş pamuk veya kendir sicimleri ile doldurulmaya başlanmalıdır. Bu doldurma işleminde mümkünse oluk ağızlı demirler kullanılmalıdır.
 • Büyük teknelerde armuzlar üç kat olmak üzere kalafatlama işlemi yapılmalıdır.
 • Kalafatlama işleminde kullanılan pamuk ve kendirin bükülmesinden kasıt sıkı bir doku elde etmektir.
 • Günümüzde kalafatlama işlemi epoksi veya poliüretan tutkallarla yapılmaktadır.

5. Kortnozulların avantajları nelerdir? (10 puan)

 • Vibrasyon azaltılmış olur.
 • Geminin ileri yolunu arttırdığı gibi dümenin etkisini de artırır.
 • Gemi daha dar bir alanda dönebilir.
 • Özellikle buz şartlarının olduğu bölgelerde pervaneyi korur.

6. Orta kesit çiziniz ve elemanları gösteriniz? (10 puan)

7. Havuzluk, kurtağzı, liftin, paserella nedir, kısaca tanımlayınız. (10 puan)

 • Havuzluk: Yelkenli veya kürekli bir teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer.
 • Kurtağzı: Koçboynuzuna dolanan ipe yön vermek için kullanılır. Tekne bağlanırken ipin direk olarak koç boynuzuna değil, kurtağzı ile geçirilmesinde fayda vardır.
 • Liftin: Liftinler, tekne üzerinde bulunan telleri gerginleştirip, boşlamada kullanılırlar.
 • Paserella: Kıçtankara olunduğunda, iskele veya rıhtımlara çıkmak için kullanılan portatif köprülere pasarella adı verilir.

8. Köpük nedir, nerelerde kullanılır? (10 puan)

Köpük; hücresel yapılı, kapalı hücreli, düşük yoğunluklu bir izolasyon ve yapı malzemesidir. Hücrelerin içerisinde hapsolan şişirme ajanının düşük ısı geçirgenliği sayesinde soğuk depoların izolasyonunda en çok tercih edilen malzemedir. En düşük kalınlıkta en yüksek verimli izolasyon malzemesidir. Hafif ve uzun ömürlüdür.

Denizcilik sektöründe;

 • Motor kabini ve kabinler arasında, dekoratif duvar kaplaması, taban ve tavanda ses ve ısı yalıtımı işlemlerinde,
 • İç ve dış mekân döşemelerde, güneşlenme sahalarında minder iç malzemesi olarak,
 • Endüstriyel contalarda,
 • Zemin kaplamalarında,
 • Can yeleklerinin iç donanımında kullanılmaktadır.
 • Suni deri ve kumaşların arkasında laminasyon işlemine tabi tutularak

kullanılmaktadır.

9. İnfizyon yönteminin avantajları nelerdir? (10 puan)

Avantajları şu şekilde sayabiliriz;

Düşük reçine / elyaf karışım oranı, El yatırması yöntemindeki %70 reçine %30 elyaf kullanım oranı, infüzyon yönteminde tam tersine dönüp, %70 elyaf %30 reçine kullanım oranını vermektedir. Bu da malzeme yapısının daha sağlam olmasına ve malzemenin daha uzun ömürlü kullanımına olanak sağlar.

Tutarlı reçine kullanımı, infüzyon yönteminde harcanan reçine miktarı, aynı şartlar altında üretilen her üründe için aynıdır. El yatırmasında olduğu gibi kişilere bağlı farklı malzeme tüketimi olmamaktadır.

Homojen ürün eldesi, infüzyonla ürün eldesinde reçinenin elyaf yüzeyine dağılımı ve emilimi aynı miktarda olduğundan reçine birikmeleri veya elyaf katlanmaları meydana gelmez bu da malzemenin yapısında ve görüntüsünde homojenlik sağlar.

Temiz imalat, Vakum naylonuyla üzeri kapatılmış olan elyaf katlarına reçine ilavesi naylonun altından boru yardımı ile yapıldığından, ürün yüzeyine ve çevreye reçine bulaşması gerçekleşmez, reçinenin ve tepkime sonucunda ürün yüzeyinde oluşan gazların da etrafa yayılması engellenir.

10. Kesme postalar nelerdir? (5 puan)

Kesme postalar, birbirine geçme veya bindirme ve ek parçalı olarak birleştirilen ve eğriliğine uygun olarak biçilmiş ahşaplardan oluşur.

11. Asimetrik tek taraflı katamaranın şeklini çiziniz? (5 puan)

Kategoriler: Yat Tasarımı